OPDRACHTEN

Sociaal Domein

H-Care kan ook andere opdrachten uitvoeren binnen het sociaal domein, zoals het aanscherpen van de kwaliteit en het beleid op het gebied van Jeugd. Het begeleiden van Jeugdconsulenten in opleiding etc.

 

06-38026446

Werkzaam in Groningen - Friesland - Drenthe

©2020 door H-Care.